Wersja językowa
pl

Zmiany w Radzie Nadzorczej CPK

Pełnomocnik Rządu ds. CPK, działający jako Zgromadzenie Wspólników Centralnego Portu Komunikacyjnego, powierzył Zbigniewowi Szafrańskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

Jednocześnie został powołany nowy członek Rady Nadzorczej dr Mikołaj Goss, który będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. W Radzie Nadzorczej CPK pozostała Magdalena Jaworska-Maćkowiak.

Zbigniew Szafrański z transportem kolejowym jest zawodowo związany od 1983 r. Zajmował, m.in. stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego PKP Energetyka S.A. oraz Członka Zarządu – Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju PKP S.A. W latach 2009–2012 pełnił funkcję Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na forum międzynarodowym reprezentował polską kolej w wielu organizacjach, m. in. jako Przewodniczący Forum Systemów Kolejowych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) w Paryżu oraz Przewodniczący Grupy Infrastrukturalnej Organizacji Kolei Europejskich (CER) w Brukseli. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej o specjalności trakcja elektryczna. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Mikołaj Goss – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych Akademii Leona Koźmińskiego, adwokat, menadżer i nauczyciel akademicki. Jako prawnik specjalizuje się w doradztwie projektowym od strony zarządczej i prawnej. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, głównie z sektora budowlanego, energetycznego i ubezpieczeniowego.

Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej, wykładowca, m.in. prawa gospodarczego, prawa geologicznego i górniczego. Jest autorem licznych artykułów oraz prac zbiorowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym współautorem najnowszego komentarza do Prawa Budowlanego (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2022). Obecnie wykłada na Uczelni Łazarskiego.

 

Dr Filip Czernicki ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży lotniczej i zarządzaniu zespołami ludzkimi. Pracując w P.P. Porty Lotnicze zajmował się inicjowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem realizacji takich projektów strategicznych jak Chopin Airport City, rozbudowa Lotniska Chopina do przepustowości granicznej, przebudowa układu drogowego wokół Lotniska Chopina. Przez kilka lat pełnił funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o., W okresie 2006-2012 był Pełnomocnikiem ds. uruchomienia lotniska w Modlinie. Nadzorował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem Strategii PPL oraz Planu Generalnego Lotniska Chopina. Przez wiele lat odpowiadał za wykonywanie polityki właścicielskiej oraz nadzór nad spółkami zależnymi w PPL. Prowadził analizy rynku potencjalnych inwestycji w sektorze lotniskowym oraz zarządzał portfelem projektów strategicznych w PPL.

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie lotniczym, prawie spółek, prawie organizacji pozarządowych oraz zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Marcin Michalski jest doświadczonym menagerem. Przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Wcześniej przez ponad 20 lat związany był z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pracował m.in. jako dyrektor zarządzający. Pracując w strukturach BGK brał udział m.in. w przygotowaniu i realizacji programu konsolidacji finansów publicznych oraz w finansowaniu najważniejszych inwestycji mających wpływ na rozwój gospodarczy Polski.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing, Akademii Finansów w Warszawie – finanse i bankowość. W 2021 roku ukończył studia Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Dr Filip Czernicki został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 12 kwietnia 2024, a Marcin Michalski na stanowisko Członka Zarządu z dniem 22 kwietnia 2024 r.

Do prowadzonego postepowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu wpłynęło 8 aplikacji, zaś w konkursie na Członka Zarządu – 10 zgłoszeń.

W naszych dotychczasowych pracach korzystaliśmy z dorobku analitycznego tworzonego przez dekady. Jednocześnie Spółka działała zgodnie z najlepszymi standardami międzynarodowego środowiska inwestycyjnego. Nie tylko angażowaliśmy czołowych ekspertów z branży, ale także tworzyliśmy rozwiązania, z których następnie z powodzeniem korzystali polscy wykonawcy.  

Zdajemy sobie sprawę, że w zakresie upowszechniania wiedzy na temat naszego projektu jest jeszcze wiele do zrobienia. Z tego powodu zebraliśmy w jednym opracowaniu najważniejsze informacje o genezie programu CPK, jego merytorycznym uzasadnieniu, analizach, które do tej pory powstały oraz aktualnym zaawansowaniu prac Spółki. 

W raporcie znajdziecie Państwo odpowiedzi na większość pytań dotyczących CPK.  Jeżeli chcielibyście pogłębić swoją wiedzę zachęcamy do korzystania ze źródeł, do których raport odsyła, w tym do udostępnionych przez Spółkę dokumentów. 

Ufamy, że przedstawione opracowanie wzbogaci dyskusje na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego i działań Spółki oraz będzie stanowić podsumowanie dotychczasowej pracy setek osób, które współtworzą CPK. Osobom tym, bardzo dziękuję za ich skuteczność, profesjonalizm i zaangażowanie.  

 

Mikołaj Wild
Prezes Zarządu CPK

Poprzez organizację konkursu  spółka chce przyczynić się do budowania kapitału społecznego na obszarze otaczającym inwestycję, czyli w gminach: Baranów, Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radziejowice, Sochaczew (gmina), Sochaczew (miasto), Teresin, Wiskitki i Żyrardów. Celem konkursu jest przede wszystkim zwiększenie zaangażowania mieszkańców wspominanych terenów na rzecz budowania dobra wspólnego, polegające w szczególności na wzroście aktywności społecznej i roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji.

„Lokalnie z CPK”, to nasza odpowiedź na potrzeby mieszkańców gmin objętych inwestycją. Jesteśmy przekonani, że konkurs będzie impulsem do działania i integracji lokalnych społeczności. Kto jak nie mieszkańcy, wiedzą najlepiej, jakie inicjatywy są im potrzebne i dla nich wartościowe. Dlatego z dużą ciekawością oczekujemy na wnioski – mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w CPK.

mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w CPK.

Do “Lokalnie z CPK” można zgłaszać projekty z dziedzin takich jak m.in. edukacja, nauka i oświata, sport i kultura fizyczna, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, pomoc społeczna i działalność charytatywna czy turystyka i rekreacja. Budżet konkursu to 1 mln zł, a wsparcie przyznane na realizację jednego projektu może wynieść od 5 do 20 tys. zł. Własny wkład finansowy nie jest wymagany.

Wnioski w konkursie mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne JST (np. szkoły, przedszkola, biblioteki) oraz stowarzyszenia JST, fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1057) – w tym m.in. stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, koła gospodyń wiejskich, samorządy gospodarcze, ochotnicze straże pożarne oraz spółdzielnie socjalne.

Podstawą ubiegania się o wsparcie w ramach “Lokalnie z CPK” jest złożenie od 21 listopada do 17 grudnia 2023 roku wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz online dostępny na stronie www.odpowiedzialnycpk.pl, gdzie znajdują się również regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Konferencja będzie składała się z 6 sesji dotyczących takich obszarów, jak: rozwój gospodarczy, współpraca władz lokalnych z inwestorem, studia przypadków i wielu innych. Uczestnikami konferencji będą krajowi i międzynarodowi eksperci w dziedzinie sektora lotniczego, rozwoju lokalnego oraz spraw samorządowych.

Szczegóły organizacyjne:

 • gdzie? Warszawa, hotel Renaissance Warsaw Airport Hotel (Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa),
 • kiedy? Czwartek-piątek 23-24 listopada 2023
 • uczestnictwo: udział w konferencji jest bezpłatny, niezbędna wcześniejsza rejestracja online.

Konferencja jest organizowana przez Centralny Port Komunikacyjny – spółkę odpowiedzialną za budowę nowego lotniska hubowego oraz 2000 km linii kolejowej. Wydarzenie jest współtworzone przez następujące podmioty:

Podczas całej konferencji dostępne będzie polsko-angielskie tłumaczenie symultaniczne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] lub [email protected].

Ramowy program konferencji:

[uwaga: program może ulec zmianie]

Dzień I (czwartek 23 listopada)

 • 12:00-12:10 – otwarcie konferencji i wystąpienia oficjalne
 • 12:10-12:20 – prezentacja projektu koncepcyjnego Lotniska CPK
 • 12:20-12:30 – prezentacja Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK
 • 12:30-12:40 – prezentacja ARC
 • 12:40-13:50 – sesja 1: Gospodarka regionów lotniskowych [panel dyskusyjny]
 • 13:50-14:30 – przerwa obiadowa
 • 14:30-15:30 – sesja 2: Zagospodarowanie przestrzenne regionów lotniskowych [sesja referatów]
 • 15:30-15:45 – przerwa kawowa
 • 15:45-16:45 – sesja 3: Zagadnienia społeczne w inwestycjach strategicznych [sesja referatów]
 • 16:45-17:00 – podsumowanie, zakończenie i zamknięcie I dnia konferencji

Dzień II (piątek 24 listopada)

 • 9:30-9:40 – powitanie i otwarcie II dnia konferencji
 • 9:40-10:45 – sesja 4: Strategia i planowanie [sesja referatów]
 • 10:45-11:00 – przerwa kawowa
 • 11:00-12:00 – sesja 5: Między inwestorem a społecznością lokalną [panel dyskusyjny]
 • 12:00-12:15 – przerwa kawowa
 • 12:15-13:15 – sesja 6: Między inwestorem a prywatnym biznesem [panel dyskusyjny]
 • 13:15-13:30 – zakończenie i podsumowanie konferencji
 • 13:30-14:30 – lunch i rozmowy kuluarowe

W konferencji wezmą udział m.in.:

 • Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK,
 • Mikołaj Wild, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego,
 • Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • Łukasz Gałczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu,
 • Sergi Alegre, Airport Regions Council, dyrektor generalny,
 • Samira Serka, Aéroports de Paris SA,
 • Ulla Ruuskannen, Vantaa,
 • Carles Ferreiro, Serveis d’Empresa i Innovació, Àmbit Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat, Viladecans,
 • Max Hirsh, Airport City Academy,
 • Pieter van der Horst, Airport City Academy,
 • Ignasi Ragàs, niezależny ekspert ds. rozwoju regionalnego,
 • Vladimír Vytiska, Prague Airport Region,
 • dr Johanna Sonnenburg, Center for Metropolitan Studies, Technische Universität Berlin,
 • Janusz Szewczuk, Związek Miast Polskich,
 • Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego,
 • Robert Żyśko, Urząd Miasta Lublin,
 • dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,
 • Aleksandra Matuszewska, Polski Holding Hotelowy,
 • dr Agata Kozłowska, Investment Partners/Instytut Sobieskiego,
 • Hanna Milewska-Wilk, Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
 • Grzegorz Kmiecik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Jędrzej Kolesiński, Foster+Partners,
 • Przemysław Derwich, Centralny Port Komunikacyjny,
 • Paweł Paszak, Centralny Port Komunikacyjny,
 • Daniel Piotrowski, Centralny Port Komunikacyjny,
 • Sławomir Pelczar, Centralny Port Komunikacyjny,
 • Michał Kmiecik, Centralny Port Komunikacyjny,
 • Jan Zujewicz, Centralny Port Komunikacyjny.

Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 20.11.2023 r.

To już kolejne takie spotkanie organizowane przez Centralny Port Komunikacyjny. Wcześniej dotyczyły one m.in. warunków nabywania nieruchomości czy wniosku o decyzję środowiskową i prac przygotowawczych.

Wszyscy, którzy mają pytania wymagające wyjaśnienia przez CPK, mogą przesyłać je do 29 września br., korzystając z formularza znajdującego się na dole strony www.cpklive.pl. Podczas spotkania eksperci z Centralnego Portu Komunikacyjnego opowiedzą m.in. o zasadach użytkowania nieruchomości nabytych przez spółkę, decyzjach: środowiskowej i lokalizacyjnej oraz Programie Dobrowolnych Nabyć i wycenach nieruchomości.

Wraz z postępami przygotowań do rozpoczęcia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego dostajemy coraz więcej szczegółowych pytań od mieszkańców. Odpowiedzi są udzielane na bieżąco, a teraz postanowiliśmy je zaprezentować szerszej grupie zainteresowanych. Dlatego najbliższe spotkanie odbędzie się w formie przeglądu najczęściej zadawanych pytań. Skorzystamy także z okazji, by zdementować mity na temat CPK, które w ostatnich miesiącach pojawiają się w mediach, szczególnie społecznościowych – mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w spółce CPK.

Spotkanie – w formule online – rozpocznie się 3 października o godz. 16:00 i potrwa ok. dwóch godzin. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie www.cpklive.pl. W wiadomości zwrotnej zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do udziału w wydarzeniu.

 

W odpowiedzi na zaproszenie Pani Wójt z 18.09.2023 r. do udziału w spotkaniu z Mieszkańcami Gminy Jasieniec w dniu 23.09.2023 r. pod hasłem „Rozwój tak, rozbój nie”, informujemy, że przedstawiciele CPK nie wezmą udziału w spotkaniu. Spółka jest zaskoczona informacją powstaniu tzw. „nowego, planowanego wariantu”. W toku Studium nie wpłynęła bowiem żadna informacja na temat propozycji rozwiązań lub postulatów od Społeczności Gminy Jasieniec.

Jednocześnie informujemy, że Spółka pozostaje otwarta na dialog na temat przebiegu linii kolejowej, jednak wyłącznie w oparciu o merytoryczne argumenty oraz ważenie pozytywnych i negatywnych stron proponowanych rozwiązań. Trwające Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe ma bowiem na celu zgromadzenie jak największej bazy wiedzy na temat możliwości lokalizacji wariantów przebiegu linii kolejowej i każdy głos, jaki wpływa do Spółki, jest w tym procesie analizowany i brany pod uwagę.

Spotkanie z kandydatami Koalicji Obywatelskiej i PSL w wyborach do sejmu i senatu w założeniu zostało poświęcone zagadnieniom planowanej budowy DK50/S50/A50 oraz CPK.. W zaproszeniu nie wskazano tematyki dyskusji ani zarysu agendy. Dobór prelegentów (specjaliści w zakresie rolnictwa, klimatu i lotnictwa) wskazuje, że celem spotkania nie jest merytoryczna ocena planowanych inwestycji. Użyte w zaproszeniu grafiki sugerują natomiast, że przedmiotem spotkania będzie powtarzanie niemerytorycznego sprzeciwu wobec idei CPK, gra na emocjach związanych z nabywaniem nieruchomości pod inwestycje celu publicznego a także kreślenie alternatywnych, niepopartych merytorycznie, planów przebiegu drogi i linii kolejowej.

Nie ma natomiast zapowiedzi poruszenia ważnych i potrzebnych zagadnień dotykających Mieszkańców regionu grójeckiego. Nie ma bowiem wzmianki o kwestii zrównoważonej i planowanej długofalowo urbanistyki, analizy potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury transportu drogowego i kolejowego, dyskusji o nowoczesnej sieci transportowej czy nakreśleniu wyzwań w obszarze mobilności społecznej.

Jednocześnie informujemy, że Spółka CPK pozostaje otwarta na dialog na temat przebiegu linii kolejowej, jednak wyłącznie w oparciu o merytoryczne argumenty oraz ważenie pozytywnych i negatywnych stron proponowanych rozwiązań. Trwające Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe ma bowiem na celu zgromadzenie jak największej bazy wiedzy na temat możliwości lokalizacji wariantów przebiegu linii kolejowej i każdy głos, jaki wpływa do Spółki, jest w tym procesie analizowany i brany pod uwagę.

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że przedstawiciele Spółki oraz Wykonawcy Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla projektu budowy linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. węzeł CPK – Płock – Włocławek nie wezmą udziału w wizji lokalnej organizowanej przez gminę Sochaczew na dzień 20.06.2023 r.

Rezygnacja z udziału w spotkaniu podyktowana jest niedotrzymaniem przez gminę Sochaczew wcześniejszych ustaleń dotyczących przebiegu wizji lokalnej.

Niezależnie od zaistniałej sytuacji, zachęcamy mieszkańców do bezpośredniego kontaktu ze Spółką (za pośrednictwem infolinii, poczty elektronicznej lub tradycyjnej) w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących projektu.