Wersja językowa
pl

Rynkowe konsultacje projektu CPK w Korei Południowej

Przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny wzięli udział w serii spotkań z potencjalnymi inwestorami i kontrahentami zorganizowanych w Korei Południowej przez Incheon International Airport Corporation (IIAC), czyli doradcą strategicznym polskiego projektu. Efektem delegacji jest szereg nawiązanych kontaktów oraz znaczący wzrost zainteresowania inwestycjami CPK ze strony koreańskiego biznesu.

Tzw. market sounding, czyli sondowanie rynku, to spotkania z przedstawicielami biznesu, którzy mogą być zainteresowani inwestowaniem lub realizowaniem projektów w ramach Programu CPK. 29 i 30 czerwca w Seulu delegaci spółki CPK mieli okazję przedstawić inwestycję potencjalnym wykonawcom z Korei Południowej i zachęcić ich do wzięcia udziału w zbliżających się przetargach.

Wizyta polskiej delegacji w Korei Południowej była efektem pogłębienia dotychczasowej współpracy dwustronnej w ramach projektu CPK. Podczas spotkania ministra Marcina Horały, pełnomocnika rządu ds. CPK, z ministrem Won Hee-ryong – nowym ministrem ziemi, infrastruktury i transportu Republiki Korei – omówiono stan wspólnych działań zarządcy Portu Lotniczego Incheon i spółki CPK oraz plany na najbliższe miesiące.

Ponadto odbyły się warsztaty, na których omawiane było zaproszenie Lotniska Incheon do udziału w przetargu na wybór strategicznego partnera operacyjnego Portu Solidarność. Obecnie Incheon pełni z powodzeniem rolę doradcy strategicznego, więc ewentualna nowa funkcja oznaczałaby ewolucję dotychczasowego statusu współpracy.

Spotkania w stolicy Korei Południowej wpisują się w proces zmierzający do wyłonienia najlepszego partnera operacyjnego i partnera finansowego dla Portu Solidarność. Z racji dotychczasowej współpracy oraz światowej renomy, Lotnisko Incheon ma w tym procesie ważne miejsce. Z jego przedstawicielami współpracujemy już od półtora roku w ramach doradztwa strategicznego i jesteśmy otwarci na przeniesienie tego współdziałania na wyższy poziom. Cieszę się, że Korea Południowa jest tak mocno zaangażowana w realizację największej inwestycji infrastrukturalnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

POWIEDZIAŁ MIKOŁAJ WILD, PREZES CPK.

Podczas spotkań obie strony omówiły potencjalne zaangażowanie południowokoreańskich firm w realizację Portu Solidarność, a także możliwości zaangażowania kapitałowego i inne formy współpracy z inwestorami z tego kraju. Spółka zarządzająca Lotniskiem Incheon zorganizowała oddzielną sesję na temat stworzenia zespołu koreańskich firm, wspierających projekt w Polsce.

Organizując sondowanie rynku, chcemy rozszerzyć zasięg międzynarodowych działań biznesowych Incheonu poprzez rozwinięcie współpracy z CPK i firmami z Korei, które chcą wziąć udział w tym projekcie. Eksportując nasze rozwiązania zastosowane na lotnisku Incheon na rynek europejski, IIAC może stać się bezsprzecznie operatorem lotniskowym o światowym zasięgu

SKOMENTOWAŁ KIM KYUNG-WOOK, PREZES INTERNATIONAL INCHEON AIRPORT CORPORATION (IIAC).

Od czasu podpisania w grudniu 2021 r. czterostronnego porozumienia obie firmy – Incheon i CPK – realizowały współpracę w ramach zintegrowanych zespołów projektowych. Podpisany wówczas dokument zakładał działania zmierzające do wspólnego przedsięwzięcia w formule joint venture, w którym Koreańczycy mieliby objąć mniejszościowy pakiet udziałów.

Bezpieczna nawierzchnia i nowe zabawki – z tego od dziś mogą korzystać dzieci spędzające czas przy szkole w Baranowie. Modernizacja placu zabaw była jedną z potrzeb zgłoszonych przez wójt gminy – Agatę Trzop-Szczypiorską w imieniu społeczności lokalnej. W środę 1 czerwca przedstawiciele gminy, szkoły i spółki CPK dokonali uroczystego otwarcia. Nowy plac zabaw nie był jedynym prezentem od spółki – wszyscy uczniowie dostali również słuchawki bezprzewodowe.

Cieszę się, że otwieramy odnowiony plac zabaw właśnie dziś, w święto wszystkich dzieci. Mam nadzieję, że zachęci on najmłodszych mieszkańców Baranowa i okolic do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To kolejna forma wsparcia społeczności lokalnej, jaką udało nam się zrealizować i na pewno nie ostatnia

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR BIURA RELACJI Z OTOCZENIEM INWESTYCJI W SPÓŁCE CPK.

Koszt modernizacji placu zabaw wyniósł niecałe 79 tysięcy złotych. Dzieci mogą korzystać z nowej karuzeli, samolotu ze zjeżdżalnią i innych zabawek.

W marcu spółka dofinansowała zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. Do CPK zgłosiło się również 11 innych jednostek z terenu inwestycji (m.in. OSP Budki Piaseckie, OSP Guzów czy OSP Teresin), zainteresowanych wsparciem pieniężnym kupna nowych pojazdów i sprzętu. Ponadto spółka wspiera Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Grodzisku Mazowieckim, które ma swoją siedzibę w Baranowie, poprzez sfinansowanie obozu sportowego dla 36 dzieci i zakup sprzętu przydatnego w sprawnym udzielaniu pomocy.

Obecnie na terenie przyszłej inwestycji CPK dzieje się bardzo dużo – trwają Program Dobrowolnych Nabyć i badania terenu oraz finalizowane są badania przyrodnicze. Spółka CPK sukcesywnie rozszerza zakres współpracy ze społecznością lokalną – tzw. opiekunowie obszaru są w stałym kontakcie z mieszkańcami, odpowiadają na ich pytania dotyczące przygotowań do realizacji inwestycji oraz udzielają wszelkich możliwych informacji.

Z nowego placu zabaw będą mogli korzystać najmłodsi z okolicy, w tym m.in. 154 uczniów – tylu uczęszcza do szkoły podstawowej w Baranowie. W 2022 roku placówka obchodzi stulecie istnienia.

 

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Aby ją zrealizować spółka CPK rozwija jej profesjonalne zaplecze nawiązując współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. Taką placówką jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wiodący uniwersytet przyrodniczy prowadzący badania i kształcący studentów w kierunkach przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych.

Centralny Port Komunikacyjny budujemy w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Współdziałanie z SGGW pomoże nam ją odpowiednio implementować. Obszarami, w których dostrzegamy szczególnie duży potencjał do współpracy są m.in.: hydrologia, ochrona przyrody i oddziaływanie na środowisko, budownictwo pasywne, architektura krajobrazu i wnętrz. Chcemy, aby nowoczesna architektura funkcjonalnie połączona z zielenią stworzyła obiekt nie tylko przyjazny dla pasażerów, ale i była wizytówką Polski na świecie

MÓWI MIKOŁAJ WILD, PREZES SPÓŁKI CPK.

W zakres współpracy między CPK i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego wchodzą m.in. wspólne projekty: badawcze, naukowe i edukacyjne, przygotowywanie przez SGGW prac badawczych na potrzeby projektu CPK oraz organizacja przez uczelnię dedykowanych studiów magisterskich i podyplomowych. Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, spółka będzie miała też możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a uczelnią, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców elementów składowych projektu. To tylko niektóre z kilkunastu obszarów współpracy, które weszły w skład podpisanej umowy.

Nasza uczelnia przywiązuje dużą wagę, by programy studiów były na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Dzięki współpracy ze spółką CPK zyskamy dostęp do perspektywicznego pracodawcy, zaś CPK otrzyma dostęp do ważnego ośrodka naukowego i przygotowania kadr. Nowoczesne centra badawcze, którymi dysponujemy oraz obecność wybitnych ekspertów, pozwalają na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz transfer wyników do gospodarki, co ma wpływ na wysoką innowacyjność.

MÓWI PROF. MICHAŁ ZASADA, REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO.

Zawarte dotychczas porozumienia z ośrodkami naukowo-badawczymi to element szerszej strategii CPK w dziedzinie innowacji. Wraz z postępem prac spółka planuje zaangażować szerokie grono środowiska naukowego w działania związane z realizacją inwestycji.

Celem ogłoszonych przez spółkę CPK konsultacji jest dialog z rynkiem w sprawie m.in. założeń planowanego postępowania przetargowego na roboty budowlane, warunków i kryteriów oceny ofert, zapisów umownych umożliwiających realizację zamówienia, rozkładu ryzyka między zamawiającego a wykonawców, pakietowania czy zakresu zamówień.

Spółka CPK planuje również skonfrontować podejście polskiego rynku do innowacyjnych rozwiązań stosowanych z powodzeniem za granicą takich jak np. rozliczenie w formule open book, tzw. target price, podwykonawca mianowany czy dostawy własne zamawiającego.

W konsultacjach mogą wziąć udział aż 33 podmioty z branży budowlanej. Wykonawcy uczestniczący w WKR będą podzieleni na wykonawców generalnych (odpowiedzialnych za całość procesu inwestycyjnego) i wykonawców poszczególnych branż. Konsultacje są więc kierowane zarówno do największych firm z branży budowlanej w Polsce i za granicą, jak i do lokalnych podmiotów specjalizujących się w poszczególnych branżach (roboty przygotowawcze, torowe, trakcyjne, sterowanie ruchem kolejowym itd.) oraz do organizacji zrzeszających firmy z branży budowlanej.

Szczegółowe informacje dotyczące WKR można znaleźć na platformie internetowej SmartPZP. Konsultacje prowadzone są w języku polskim i częściowo angielskim (w zakresie dokumentacji i odpowiedzi na pytania). Termin składania wniosków do udziału w konsultacjach upływa dnia 23 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Postępowanie na roboty budowlane dla inwestycji kolejowych będzie kolejnym dużym przetargiem spółki CPK. W październiku 2021 r. ogłoszono postępowanie na projektowanie kolejowych „szprych” o wartości ponad 7 mld zł, do którego zostało zakwalifikowanych 11 oferentów m.in. z Polski, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii czy Korei Południowej.

Natomiast w styczniu tego roku ruszył przetarg na inżyniera kontraktu, czyli podmiotu, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji w programie kolejowym. Szacowana wartość tej umowy to 2,5 mld zł. W tym przypadku oferentów jest 20, m.in. z Polski, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Oba postępowania są na etapie kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która poprzedza podpisanie umowy.

Obecnie CPK realizuje 10 kontraktów na studia wykonalności (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – Łódź, Łódź – Wrocław, Żarów – granica z Czechami, Sieradz – Poznań, Katowice – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów, Trawniki – Zamość – Bełżec, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, CPK – Płock – Włocławek i węzła kolejowego CPK. Łącznie prace przygotowawcze trwają już na 1300 km.

W Porcie Gdynia przeładowywanych jest rocznie ponad 20 mln ton towarów i odprawianych prawie 1 mln pasażerów. Ten wynik stanowi prawie 25 proc. wszystkich przeładunków w polskich portach. Gdynia ze swoim portem jest elementem unijnej sieci TEN-T, w skład której wchodzą strategiczne europejskie szlaki drogowe i kolejowe oraz tzw. infrastruktura punktowa, np. porty lotnicze i morskie.

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Trasa ma zastąpić niszczejącą Estakadę Kwiatkowskiego, która jest w złym stanie technicznym. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Budowa Drogi Czerwonej to inwestycja o dużym znaczeniu gospodarczym, nie tylko w wymiarze lokalnym. Będzie to tzw. ostatnia mila bezpośrednio włączająca gdyński port do sieci dróg ekspresowych i autostrad, co poprawi atrakcyjność inwestycyjną Trójmiasta dla przedsiębiorców z całego świata. Droga Czerwona zapewni dalszy rozwój Portu Gdynia, ale będzie miała ogromne znaczenie również dla ogólnopolskiego Programu CPK

MÓWI WICEMINISTER INFRASTRUKTURY MARCIN HORAŁA, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. CPK.

fot. T. Urbaniak

Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej, czyli bezpośredniego łącznika z Obwodnicą Trójmiasta, to 2,7 mld zł. Koszty procesu przygotowawczego, które zostaną sfinansowane przez spółkę CPK, to ok. 20 mln zł. Budowa Drogi Czerwonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma potrwać ok. 5 lat.

Finansowanie prac przygotowawczych dla budowy Drogi Czerwonej zostało przewidziane w Programie Społeczno-Gospodarczym CPK, który wchodzi w skład Programu Wieloletniego CPK. Ten ostatni zapewnia finansowanie do 2023 r. prac przygotowawczych na potrzeby inwestycji lotniskowych, kolejowych i drogowych CPK.

Dzięki budowie Drogi Czerwonej uzyskany zostanie efekt synergii między Portem Gdynia a CPK. Liczymy na to, że nastąpi zwielokrotnienie przeładunków cargo i przewozów pasażerskich. Z jednej strony, kontenery przypływające statkami będą mogły dotrzeć bezpośrednio do Portu Solidarność. Z drugiej strony, towary z CPK będą mogły być transportowane do innych krajów także przez Drogę Czerwoną i Port Gdynia

MÓWI RADOSŁAW KANTAK, CZŁONEK ZARZĄDU CPK DS. INWESTYCJI KOLEJOWYCH.

To już drugie w ostatnim czasie porozumienie, w którym GDDKiA będzie odpowiedzialna za realizację połączenia drogowego do kluczowej infrastruktury w woj. pomorskim. W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na sporządzenie dokumentacji dla budowy nowej drogi krajowej, która umożliwi sprawny dojazd do przyszłej elektrowni jądrowej. Dziś natomiast podpisaliśmy porozumienie dotyczące Drogi Czerwonej w Gdyni.

Droga Czerwona przebiegać będzie w obszarze silnie zurbanizowanym, z którego na co dzień korzystają przede wszystkim mieszkańcy Gdyni, ale również lokalni i krajowi przedsiębiorcy. Jest to więc niezwykle złożony obszar do analiz, ale i projekt niezbędny dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Inwestycja przyczyni się do poprawy przepustowości i bezpieczeństwa transportu towarów pomiędzy Portem Gdynia a siecią dróg szybkiego ruchu

POWIEDZIAŁ TOMASZ ŻUCHOWSKI, P.O. GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD.

Ruch pasażerski i lotnicze cargo to dwa kluczowe elementy Portu Solidarność. Jak wynika z prognoz IATA, Port Solidarność może mieć ok. 20 proc. udziału w rynku cargo Europy Środkowo-Wschodniej już w pierwszym okresie funkcjonowania. Dla porównania – Lotnisko Chopina obsługuje mniej niż 1 proc. wszystkich towarów transportowanych drogą powietrzną w Europie. Obecnie aż 62 proc. cargo lotniczego z naszego regionu Europy jest wywożone do lotnisk w Europie Zachodniej.

Dla ułatwienia obsługi trójmiejskich portów istotne znaczenie będą miały przygotowywane kolejowe inwestycje pasażerskie CPK, które uwolnią przepustowość dla przewozów cargo. Kluczowa jest budowa tzw. CMK-Północ, czyli wydłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK do Gdańska (docelowo umożliwi ona czas przejazdu z Trójmiasta do Warszawy w 1 godz. 45 min, a do CPK w półtorej godziny), a także modernizacja istniejących linii kolejowych nr 131, 201 i 202 przez Trójmiasto do Słupska.

Inwestycje kolejowe w rejonie Portu Gdynia przyczynią się w przyszłości do połączenia z siecią budowaną w ramach CPK (w tym z węzłem w sąsiedztwie Portu Solidarność). Towary przypływające na statkach będą mogły być przeładowywane w Porcie na tory, następnie dojeżdżać do Gdańska, a tam linią kolejową CPK (tzw. „szprychą” nr 1), czyli CMK-Północ dojeżdżać do Portu Solidarność i zlokalizowanego w jego sąsiedztwie intermodalnego terminala przeładunkowego.

Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego centrum wybudowany zostanie Port Solidarność oraz 12 tras kolejowych w całym kraju, w tym 10 „szprych” CPK. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 tys. km nowych linii kolejowych.

Politechnika Gdańska to czołowa uczelnia techniczna w Polsce. Od wielu lat efektywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym, a jednym z jej priorytetów jest komercjalizacja wyników badań. Prace badawcze naukowców mają odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach i zmieniają rzeczywistość. To dla spółki CPK kluczowe.

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Przedstawiliśmy dziś studentom Politechniki Gdańskiej, jak przebiegają prace nad tym projektem, jednocześnie zachęcając  ich do tego, żeby związali z nim swoje zawodowe życie. Mamy nadzieję, że współpraca z Politechniką Gdańską pozwoli spółce CPK poszerzyć zaplecze badawczo-rozwojowe oraz będzie stymulować powstawanie nowych technologii, które pozytywnie wpłyną nie tylko na realizację projektu CPK, ale też konkurencyjność polskiej gospodarki

RADOSŁAW KANTAK, CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI CPK, KTÓRY W JEJ IMIENIU PODPISAŁ POROZUMIENIE.

W zakres współpracy między CPK i Politechnikę Gdańską wchodzą m.in. wspólne projekty badawcze, naukowe i edukacyjne, przygotowywanie przez Politechnikę prac badawczych na potrzeby projektu CPK oraz organizacja przez uczelnię dedykowanych studiów magisterskich i podyplomowych. Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, spółka będzie miała też możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Bardzo ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a Politechniką, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców i inżynierów elementów składowych projektu To tylko niektóre z kilkunastu obszarów współpracy, które weszły w skład podpisanej umowy.

Od kilku lat Politechnika Gdańska posiada status uczelni badawczej, uzyskany w ramach ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Dzięki temu możemy stawiać jeszcze większy nacisk na wdrażanie innowacji i nowoczesnych rozwiązań m.in. w zakresie technologii cyfrowych, mobilności, ekologii, czy bezpieczeństwa. To dla nas ważne porozumienie, dające jednocześnie nowe możliwości rozwoju obydwu stronom. Nasza uczelnia zyska dostęp do perspektywicznego pracodawcy, zaś CPK do ważnego ośrodka naukowego, badawczego i świetnie przygotowującego kadry na potrzeby przemysłu i biznesu

MÓWI PROF. KRZYSZTOF WILDE, REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

Podpisanie porozumienia pomiędzy spółką CPK i Politechniką Gdańską miało wyjątkowy charakter, odbyło się podczas wydarzenia „CPK Day”, które miało miejsce w Gmachu Głównym uczelni i zgromadziło ponad sto osób. Studenci uczestniczyli w wykładach i debatach przybliżających działalność CPK, dowiedzieli się również w jaki sposób już teraz można podjąć współpracę ze spółką.

To już szóste porozumienie, które w ostatnim czasie spółka CPK podpisała z ośrodkiem naukowo-badawczym. Wcześniej umowy zostały zawarte z Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uczelnią Łazarskiego i Politechniką Łódzką.

Preferowany obszar Portu Solidarność został podany do publicznej wiadomości w grudniu 2021 roku i zakomunikowany wszystkim zainteresowanym podmiotom, również Azylowi Kraina Zwierząt. Załączona mapa wyraźnie wskazuje, że azyl położony jest poza preferowanym obszarem. Teren został wybrany tak, żeby zapewnić optymalne parametry operacyjne lotniska, a jednocześnie uniknąć ingerencji w tereny najliczniej zamieszkałe i ominąć miejsca ważne dla społeczności lokalnej, w tym wspomniany wyżej azyl.

W związku z powyższymi informacjami nie ma przeciwskazań dla funkcjonowania azylu. Informacja ta została wielokrotnie przekazywana zarówno osobom prowadzącym azyl, jak też właścicielce terenu, na którym się znajduje. Pozostajemy w bieżącym kontakcie z Fundacją Kraina Zwierząt.

Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy i deklarujemy przychylność w sprawie rozważanych scenariuszy dotyczących przyszłości Azylu Kraina Zwierząt.

Tak duże projekty, jak CPK wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, często dotąd nie praktykowanych. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej są twórcami wielu nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań – patentów, licencji, know-how itp. Liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych na nie patentów zapewniła uczelni miejsce w ścisłej czołówce wynalazczości wśród polskich uczelni. To dla spółki CPK jest kluczowe.

Politechnika Łódzka z jednej strony od wielu lat stawia na rozwój nauki i nowoczesnych technologii, a z drugiej weryfikuje je poprzez ścisłą współpracę z biznesem współpracując m.in. z dużymi firmami z kraju i zagranicy. Dzięki temu jesteśmy pewni, że powstające na uczelni nowe rozwiązania będą sprawdzone i wypróbowane. To dla nas ważne porozumienie

MÓWI MIKOŁAJ WILD, PREZES SPÓŁKI CPK.

Wstępna koncepcja CPK. Źródło: Zaha Hadid Architects

Porozumienie o współpracy między CPK i PŁ obejmuje m.in. prowadzenie wspólnych projektów z obszaru innowacji i prac badawczo rozwojowych (Research & Development). Studenci, doktoranci i kadra akademicka będzie mogła odbywać staże w spółce CPK. Spółka będzie miała możliwość zamawiania tematów prac dyplomowych, a w ramach potrzeb Politechnika Łódzka będzie organizowała dla CPK studia podyplomowe czy specjalistyczne szkolenia i kursy. Ważnym elementem porozumienia jest możliwość współpracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla wspólnie realizowanych projektów, np. z NCBiR, PARP czy NCN.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to strategiczna inwestycja dla Polski, która będzie kołem zamachowym dla gospodarki, rozwoju nauki i innowacyjności. Możemy dużo wnieść w ten projekt, ale też widzimy w nim dużą szansę m.in. dla naszych studentów, którzy zdobędą doświadczenie, kompetencje i dostęp do perspektywicznego pracodawcy

MÓWI PROF. KRZYSZTOF JÓŹWIK, REKTOR POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ.

Spółka CPK od dłuższego czasu buduje i rozwija profesjonalne zaplecze do przygotowania budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ostatnich miesiącach spółka nawiązała współpracę z Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uczelnią Łazarskiego.

Warunki nabywania nieruchomości pod Port Solidarność to jeden z najważniejszych tematów dla społeczności gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom spółka CPK zorganizowała kolejne tematyczne spotkanie online, tym razem dotyczące właśnie kwestii związanych z pozyskiwaniem nieruchomości. Dzięki temu każdy zainteresowany mógł wysłuchać ekspertów spółki oraz zadać pytania. Webinar ponownie cieszył się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim około 200 osób, które zadały ponad 200 pytań. Na wiele z nich mieszkańcy uzyskali odpowiedzi już wczoraj, a na pozostałe – które nie znalazły odpowiedzi ze względu na ograniczenia czasowe – pracownicy CPK odpowiedzą mailowo i listownie. Pełny zapis spotkania spółka CPK również dostarczy mieszkańcom terenu inwestycji.

Forma spotkań online sprzyja przekazywaniu merytorycznych informacji i wyczerpującym odpowiedziom na pytania. Cieszę się, że mieszkańcy i tym razem chętnie skorzystali możliwości uczestnictwa. Mam nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom jesteśmy w stanie wyjaśnić m.in. dlaczego niemożliwym jest podanie jednej, uniwersalnej stawki za metr kwadratowy ziemi, dlaczego wartość każdej nieruchomości jest określana indywidualnie na podstawie operatu szacunkowego oraz czym ten operat jest i jak się go sporządza. Tym razem w spotkaniu wziął udział również gość zewnętrzny –  niezależny rzeczoznawca majątkowy. Liczę na to, że to pozwoliło mieszkańcom przybliżyć charakter pracy w tym zawodzie zaufania publicznego, narzędzia jakimi się posługuje oraz przepisy i ścisłe standardy jakim podlega – np. kierowanie się zawsze zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR BIURA RELACJI Z OTOCZENIEM INWESTYCJI W SPÓŁCE CPK.

Spółka CPK niezmiennie zaprasza do przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), który ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości na potrzeby inwestycji drogą dobrowolnych transakcji sprzedaży lub wymiany. Dotychczas do udziału w Programie zgłosiło się prawie 300 osób i każdego miesiąca zawierane są kolejne transakcje.

Przystąpienie do Programu pozwala skorzystać z wielu ułatwień i udogodnień. Są wśród nich m.in.: kompleksowa organizacja przeprowadzki, bezpłatny i dopasowany do potrzeb właściciela proces notarialny (spółka jest w stanie zapewnić specjalistyczną pomoc np. w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu) oraz wspominana wcześniej, możliwość użytkowania nieruchomości po dokonaniu transakcji sprzedaży – do momentu rozpoczęcia prac budowalnych na danym terenie.

Więcej informacji dotyczących Programu Dobrowolnych Nabyć można uzyskać za pośrednictwem infolinii: +48 539 188 404 – od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Dodatkowo mieszkańcy mogą zadawać pytania lub umawiać się na spotkania pisząc na adres: [email protected].

Spółka CPK od początku stawia na intensywny dialog ze społecznością lokalną. Dzisiejsze wydarzenie to kolejne spotkanie w formule online skierowane do mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – pierwsze odbyło się 27 stycznia tego roku, a jego głównym tematem był preferowany teren lotniska. Planowane są kolejne, o których spółka będzie na bieżąco informować mieszkańców bezpośrednio i za pomocą władz samorządów.

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko – to nowy system transportowy Polski, w którego centrum zajdzie się węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. Jego najważniejsze założenie to integracja transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 40 km kw., zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł transportowy na terenie lotniska oraz sieć nowych linii dużych prędkości o łącznej długości blisko 2 000 km. Umożliwią one przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Dual use, czyli więcej niż jedno przeznaczenie

Port Solidarność jest planowany jako lotnisko cywilne, ale będzie pełniło także dodatkową rolę: zwiększy bezpieczeństwo Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W czasie konfliktu zbrojnego lotniska, także te cywilne, bywają używane do przerzutu jednostek wojskowych, sprzętu, towarów czy pomocy humanitarnej, a także przez siły wspierające i oddziały szybkiego reagowania.

W terminologii wojskowej mechanizm ten nosi nazwę „dual use”, która oznacza infrastrukturę podwójnego przeznaczenia. Tryb ten umożliwia korzystanie z niej przez wojska NATO jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

W wypadku groźby agresji na Polskę lub na kraje bałtyckie port może być wykorzystany przez ciężkie samoloty transportowe przewożące wojska z amerykańskiego kontynentu i krajów zachodniej Europy wraz z ciężkim sprzętem bojowym

POWIEDZIAŁ W WYWIADZIE DLA POLSKA PRESS DR BOGUSŁAW SAMOL, GENERAŁ BRONI I DYREKTOR INSTYTUTU STRATEGII WOJSKOWEJ NA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ.

Intermodalna inwestycja

Niebagatelną zaletą CPK będzie też intermodalność i doskonałe połączenie lotniska z każdą częścią kraju oraz państwami całej Europy, szczególnie jej środkowo-wschodniej części. Port Solidarność będzie elementem węzła kolejowego w centrum nowej sieci o długości 1981 km. Lokalizacja lotniska w pobliżu autostrady A2 i w połowie odległości między Warszawą i Łodzią przełoży się także na dogodną integrację z siecią drogową.

Dzięki tym elementom będzie można błyskawicznie przeładować sprzęt lub towary na środki transportu kolejowego lub kołowego. W ten sposób sprawny przerzut ludzi lub ładunku z centrum Polski będzie możliwy w każdą część Europy.

CPK, mimo charakteru inwestycji cywilnej, ma również znaczący wpływ na poziom obronności naszego kraju. Oczywiście, nie będzie to baza wojskowa, ale niezwykle istotny punkt wschodniej flanki NATO – choćby ze względu na znaczący wzrost tzw. military mobility

PODKREŚLA WICEMINISTER INFRASTRUKTURY MARCIN HORAŁA, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. CPK.

Kluczowy element wschodniej flanki

Wielu ekspertów twierdzi, że Polska potrzebuje portu lotniczego o dużej przepustowości, zdolnego do operowania w trybie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, przystosowanego do obsługi cargo (towary), podłączonego do autostrad i sieci kolejowej – czyli takiego, jak projektowany Port Solidarność. Taka infrastruktura przyczyni się do zwiększenia mobilności operacyjnej na wschodniej flance NATO.

Obecna sytuacja polityczno-wojskowa w pobliżu wschodniej flanki NATO i wojna na Ukrainie wręcz uzasadniają słuszność podjętych decyzji w tym zakresie przez polski rząd władze państwowe. Przy realizacji tego projektu należy brać pod uwagę konieczność zapewnienia mu obrony antyrakietowej i przeciwlotniczej zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, ponieważ port stanie się obiektem o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia korzyści dla gospodarki i obronności polskiego państwa. Ponadto port także będzie odgrywał strategiczne znaczenie dla naszych sojuszników w wypadku konieczności szybkiego przerzutu natowskich wojsk na wschodnią flankę

DODAJE GEN. SAMOL.

Inwestycja potrzebna na wczoraj

Od 2019 roku spółka CPK, która jest powołana do realizacji tej inwestycji, konsultuje z wojskiem zakładane parametry i dane projektowe dotyczące nowego lotniska i linii kolejowych. Dzieje się to konsekwentnie także teraz, m.in. w ramach opracowywania master planu lotniska czy studiów wykonalności dla węzła CPK i tzw. szprych, czyli linii kolejowych budowanych w ramach CPK.

Port Solidarność i inwestycje kolejowe CPK można porównać do serca i systemu krwionośnego człowieka. Sprawny krwioobieg  nie tylko umożliwia owocne funkcjonowanie w życiu codziennym, ale może wręcz decydować o naszym przetrwaniu w sytuacjach kryzysowych. Rzeczpospolita, ze względu na swoje miejsce na mapie, już wcześniej była predestynowana do bycia jednym z głównych hubów europejskich i bramą UE na wschód dla ludzi i towarów w czasach  pokoju.

Obecnie, tym bardziej, w wyniku  rosyjskiej napaści na Ukrainę  na terenie Polski łączą się najważniejsze potoki ludzi, sprzętu wojskowego i pomocy dla ludności Ukrainy. Gromadzimy przy tej okazji bezcenne doświadczenie w zakresie zapewnienia i zabezpieczenia logistyki w sytuacjach kryzysowych, czy wręcz bliskich konfliktowi zbrojnemu. Staje się oczywiste, że potrzebujemy maksymalnie efektywnego systemu transportu, funkcjonującego bez zakłóceń w każdej również najbardziej wymagającej sytuacji. Potrzebujemy jednocześnie należytego zabezpieczenia tego nowego krwioobiegu naszej gospodarki  przed atakami ze strony naszych wrogów. Serce polskiego systemu transportowego nie może nigdy przestać pracować

ZAZNACZA PREZES CPK MIKOŁAJ WILD.

Z prognoz opracowanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych IATA wynika, że zakładana roczna przepustowość pierwszego etapu Portu Solidarność – w tzw. scenariuszu bazowym powinna wynieść 40 mln pasażerów rocznie. Prognozy został skorygowane o tzw. efekt COVID-19, którego negatywne skutki – jak wskazują prognozy – powinny zostać pokonane w 2024 roku. Według IATA właśnie wtedy rynek lotniczy ma wrócić do kondycji sprzed pandemii.

Wydarzenia, jakich jesteśmy świadkiem: pandemia, agresja Rosji na Ukrainę i wszystkie inne nieprzewidziane okoliczności, predysponują ten projekt do priorytetów państwa polskiego. Dla świata będzie to sygnał, że do naszego regionu można przylecieć dużymi samolotami i z dużymi ładunkami. Biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówimy dzisiaj, a szczególnie bezpieczeństwo Polski, to inwestycja potrzebna „na wczoraj”

POWIEDZIAŁ NA POCZĄTKU MARCA DLA „RZECZPOSPOLITEJ” GENERAŁ BRYGADY DARIUSZ WROŃSKI, BYŁY SZEF WOJSK AEROMOBILNYCH I ZMOTORYZOWANYCH.